Standernedhalning for Flakfortets lystsejlere. Lørdag d. 28. september 2019 kl. 13.00.

Standernedhalnings ceremoni i form af traditionsbunden kanonskydning fra Dansk Kanonér Selskabs flotte salutkanoner, tale samt øl, vand og en "lille" en til dem der har lyst.

Vi siger hermed tak for en god sejlersæson i 2019, og byder velkommen igen i 2020.