Når du booker et arrangement:

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på flakfortet.com, i brochurer, prisliste, tilbud og øvrige dokumenter aftalegrundlaget mellem gæsten/kunden og Flakfortet.

Vores arrangementer er arrangeret i kombination med Rederiet Spar Shipping aps, Restaurant Flakfortet Øen i Øresund aps og Flakfortet Aktivitet aps.

Ved bestilling af arrangement via mail eller telefon fremsendes tilbud til kundens til skriftelige accept indenfor 5 dage fra modtagelse.

Betaling

Ved accept af tilbud fremsendes ordrebekræftelse på det samlet bestilte samt acontoopkrævning.

Der faktures et aconto eller depositum svarende til ca. 25%-50% af den samlet arrangementpris, rest til betaling seneste 10 dage før arrangementdato eller efter aftale.

Ved bestilling 10 dage før turdagen eller senere indbetales hele beløbet.

Ved aflysning fra Rederiets eller Flakfortet side tilbagebetales det fulde indbetalte beløb

Ændringer

Ved booking angives det forventede deltagerantal.

Ændringer i bestillinger og deltagerantal skal meddeles via e-mail.

Større ændringer skal oplyses 30 dage før turdagen (+/- 25%) og mindre ændringer (+/-10%) skal ske senest 10 dage før turdagen.

Ved ændring til anden arrangementdato faktures 500 eksl. moms.

Aflysning

Købt arrangment kan ikke byttes eller refunderes. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af arrangement er ikke omfattet fortrydelsesretten.

Mellem 10 og 45 dage før arrangementsdato 50% af den aftalte arrangementspris

Senere end 10 dage før arrangementsdato 100% af den senest aftalte arrangementspris.

Ved manglende fremmøde fra kundens side tilbagebetales beløbet ikke.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren.

Ingen personlige oplysninger bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand medmindre det er nødvendigt for at levere din vare eller ydelse.

Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven.